Cây Bưởi Da Xanh

Tên cây giống: bưởi da xanh

Giá: liên hệ – tùy vào thời gian

Liên hệ: Cây giống Tuấn Chu

Hotline:  0975 626 116 – 0902 898 116

Danh mục: