Cây Bưởi Đỏ Luận Văn (Bưởi tiến vua)

Tên cây giống: bưởi đỏ Luận Văn

Giá: liên hệ – tùy từng thời điểm

Địa chỉ: Văn Giang – Hưng Yên

Liên hệ: 0975 626 116 – 0902 898 116

Vườn ươm: Cây giống Tuấn Chu