Cây Bưởi Hoàng

Tên giống cây: Bưởi Hoàng

Vườn ươm: Cây giống Tuấn Chu

Giá: Liên hệ – Tùy từng thời điểm

Liên hệ: 0975 626 116 – 0902 898 116

Danh mục: