Cây Bưởi Quế Dương

Tên giống cây: Bưởi Quế Dương

Giá bán: liên hệ – có thể thay đổi theo từng thời điểm (mùa vụ trồng) và kích thước cây.

Liên hệ: 0975 626 116 – 0902 898 116

Vườn ươm: Cây giống Tuấn Chu

Danh mục: