Cây Cam V2

Tên giống cây: Cam V2

Giá bán: liên hệ – tùy theo vụ trồng

Địa chỉ: Văn Giang – Hưng Yên

Liên hệ: 0975 626 116 – 0902 898 116

Tại vườn ươm: cây giống Tuấn Chu

Danh mục: